ارسال تصویر
انتخاب اندازه و شکل
انتخاب قاب
ثبت نهایی
انتخاب تصویر
عکس طرح انتخابی تان را ارسال نمایید
سایز تابلو فرش
{{ c.price.toLocaleString('en') }} تومان
 
 

اندازه دلخواه

برای وارد کردن اندازه، لطفاً ابتدا شکل تابلو فرش را انتخاب کنید

قیمت:

{{customSizePrice.toLocaleString("en")}} تومان

اندازه تابلو فرش
توجه !

امکان انتخاب قاب برای تابلو فرش های دایره ای وجود ندارد

انتخاب قاب
{{framePrice(c.id) }} تومان
مبلغ قابل پرداخت {{totalPrice.toLocaleString('en')}}
تکمیل سفارش
مبلغ قابل پرداخت
{{totalPrice.toLocaleString('en')}} توماننمونه تابلو فرش های سفارشی مشتریان


پشتیبانی_آنلاین_فروشگاه_اینترنتی_فرش_ماشینی_مشاور_فرش